Tømmerpriser

Våre tømmerpriser er meget konkurransedyktige dersom du ønsker å anskaffe tømmer for alt fra lafteprosjekter til treforedlingsindustri. I tillegg kan vi også utføre skogsdrift og vi kan omsette tømmeret for deg til meget konkurransedyktige tømmerpriser.

For mer informasjon om hva slags tømmerpriser vi tilbyr, eller våre øvrige tjenester ta kontakt med Heum Skogservice på tlf: 412 62 779.