Tømmerhogst i Froland

Tømmerhogst i Aust Agder og omegn er vår forretningside. Heum Skogservice utfører tømmerhogst med moderne hogstmaskiner og annet moderne utstyr. Dette maskineriet effektiviserer den tømmerhogst som vi utfører.

For mer informasjon om tømmerhogst i Aust Agder, ta kontakt med Heum Skogservice på tlf: 412 62 779.