Skogsarbeider i Aust Agder

I tillegg til tømmerhogst utfører Heum Skogservice skogsarbeider som kantrydding. Slike skogsarbeider inkluderer arbeid hvor trær, eller grener vokser ut i veikanten og er til hinder for vegtrafikken. Andre skogsarbeider som vi utfører kan være jernbanerydding, linjerydding og skogkultur.

For mer informasjon om produkter og tjenester knyttet til skogsarbeider i Aust Agder, ta kontakt med Heum Skogservice på tlf: 412 62 779.