Tjenester

Tømmerhogst
Vi utfører tradisjonell tømmerhogst i Aust-Agder og omegn. Vi disponerer moderne maskiner som effektiviserer vårt arbeid, samt sørger for god HMS for våre ansatte. Velg oss dersom du trenger hogsttjenester.

Kantrydding
Vi utfører kantrydding hvor trær eller grener vokser ut i veikanten og kan være til hinder for trafikk. Vi arbeider effektivt, og sørger for tydelig skilting, for ikke å skape farlige situasjoner i trafikken.