Hogstmaskiner i Froland og Arendal

Heum Skogsmaskiner disponerer moderne hogstmaskiner og annet utstyr for å løse oppgaver knyttet til skogsarbeider, sluttavvirke og fornyelseshogst. Våre hogstmaskiner er også godt egnet for å løse oppgaver knyttet til jernbanerydding, linjerydding og trefelling.

Hogstmaskiner og maskinpark

Vi disponerer følgende maskiner og utstyr:

Ekologg 590d
Den mest spesialiserte terrengmaskinen som er å finne på markedet. En meget god maskin, som kan kjøre i nesten 30 graders helling.

Logmax 7000
Aggregat, med dette kan vi hogge trær opp til 85 cm i roten.

2 stk Valmet-lastere (860, 890)
Disse bruker vi for utkjøring av tømmeret.

Gravemaskin
16 tonns Komatsu pc160.

For mer informasjon om hva slags oppgaver våre hogstmaskiner løser, ta kontakt med Heum Skogservice på tlf: 412 62 779