Hogst og sluttavvirke i Froland og Arendal

Din skogsspesialist - Heum Skogservice AS
Heum Skogservice AS er et hogstfirma som holder til i Froland. Vi driver med skogshogst, også kalt sluttavvirke eller foryngelseshogst, samt skogrydding langs vei.

Våre standarder
Heum Skogservice AS utfører normal skogsavvirkning etter Norsk Standard og EU-krav til sluttavvirkning. Dersom meget gamle trær er i partiet med trær som skal felles, får disse stå i fred.

Beslutninger om hogst skal være tilpasset skogseierens målsettinger, og være klar for hogst. Vi tar også hensyn til at ny skog skal ha mulighet til å vokse opp.

Hogstmetoder og miljø
Heum Skogservice AS følger internasjonale retningslinjer og standarder for skogsdrift, og vi tar bevisst hensyn til miljøet ved hogst.

Heum Skogservice AS kan utføre skogsdriften din, samt omsette tømmeret for deg. Vi tilbyr meget konkurransedyktige tømmerpriser.

Vi utfører sluttavvirke effektivt og miljøvennlig.
Vi er spesialister innen hogst
- stol på oss.